දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානය
අපේ රටේ තියන දුම්රිය ස්ථාන වලින් අපූරුම දුම්රිය ස්ථානය මොකක්ද කියලා අහුවොත් ලොකු පොඩි හැමෝටම එක පාරටම මතක්වෙන තැනක් තියනවා. ඒ තමයි දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානය. ප්‍රධාන මාර්ගයේ, ඒ කියන්නෙ කොළඹ - බදුල්ල දුම්රිය මාර්ගයේ ඇල්ල දුම්රිය නැවතුමත් උඩුවර දුම්රිය නැවතුමත් අතර තමයි මේ අපූරු දෙමෝදර දුම්රිය ගැටය පිහිටා තිබෙන්නේ. මේ දුම්රිය නැවතුම ගැන අපූරු කතාවක් තියනවා. බදුල්ල දුම්රිය මාර්ගය හදාගෙන යන කාලයේ දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානය හරියෙදි ඉoජිනේරුවන් බලවත් අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුනේ ඒ ස්ථානයේ භුගෝලීය පිහිටීමත් එක්ක දුම්රිය මාර්ගයේ වැඩකටයුතු කරගෙන යාමට බැරි තත්වයක් ඇතිවෙලා තියනවා. ඒ අසල හිටිය ගැමියෙක් තමන්ගේ ඔලුවෙ ගැටගහලා තිබුනු සාලුව අරගෙන ඒ අයට පෙන්නලා දිලා තියනවා මේ විදියට මෙතනින් දුම්රිය මාර්ගය හැදුවොත් හරි නේද කියලා. ඒ ගැමියාගේ කතාව අහපු ඉoජිනේරුවෝ පුදුම වෙලා තියනවා ඒ ගැමියාගේ බුද්ධිය ගැන. දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත්වෙන දුම්රිය ටික වෙලාවකින් කන්ද වටේ ගමන් කිරීමෙන් පස්සේ, දුම්රිය ස්ථානය යටින් පිහිටලා තියන උමගෙන් මතුවෙන දර්ශනය බොහොම අපූරුයි. ඒ වගේම දෙමෝදර ආරුක්කු 9 යේ පාලම තවත් අපූරු නිර්මානයක්. ආරුක්කු පාලම උඩින් දුම්රිය ගමන් කරන දර්ශනය දකින කිසි කෙනෙකුට ඒක කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ.

ඒ වගේම දෙමෝදර බොහොම සිසිල් කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. බන්ඩාරවෙල නගරයට කි.මි.20 දුරින් තමයි දෙමෝදර පිහිටලා තියෙන්නේ. දුන්හිද ඇල්ල, රාවනා ඇල්ල නරඹන්න යනවා නම් දෙමෝදර තමයි ආසන්නම දුම්රිය ස්ථානය. තවත් බොහොම අපූරු තේ වතු සහ තේ කර්මාන්ත ශාලා කිහිපයක්ම දෙමෝදර පිහිටලා තියනවා.
--
>> http://janaka077.blogspot.com

Comments

Popular posts from this blog

Listen to Sri Lanka All Working Online Radio Stations using Streaming URLs

Top 7 Largest Ships in the world